Sikkerhed frem for alt!
I praksis betyder det at lastbilerne, hvert år bliver gennemgået fra A til Z inden sæsonstart. Derudover bliver lastbilerne regelmæssigt kørt til syn og ladets opbygning kontrolleres efter gældende sikkerhedsregler.

Tilladelser:

Vi sørger for at indhente de lovpligtige tilladelser.

Forsikringer:

Lastbilerne er dækket af den lovpligtige erhvervsansvarsforsikring – udvidet lad forsikring til studenterkørsel.
Tilladelser og forsikringspapir bliver medbragt på hver eneste tur.

Køre-hviletidsbestemmelser:

Lastbilerne har godkendte kontrolapparater/fartskrivere i forhold til de nyeste regler angående studenterkørsel. Kontrolapparaterne bliver efterset og afprøvet hver andet år som reglerne foreskriver.